História spoločnosti

 

Na základe dopytu slovenského trhu a nášho presvedčenia, sme v roku 2005 založili spoločnosť IIT, s.r.o. a udali jej smer, ktorý sa neskôr ukázal ako úspešný. Od samotného vzniku spoločnosti sme kládli dôraz na koncepčné riešenia. Zamerali sme sa na odborné poradenstvo, ukladanie a obnovu dát, bezpečnosť systémov, komplexný návrh hardvéru pre IT infraštruktúru a jej správu (LAN, WAN, PC, Servery, Storage a FireWally), vývoj webových aplikácií, softvéru a aplikačných zariadení. Neskôr, v roku 2015, sa portfólio služieb rozrástlo a stalo sa tak komplexnejším, pokrývajúc nielen dodávky zamerané na technológie, ale aj poradenstvo v oblasti aplikácií a riešení. O rok neskôr sme podpísali rámcovú zmluvu so Slovenskou sporiteĺňou, ktorej sme poskytovali služby, takmer, od nášho úplného začiatku.

Po 10 rokoch úspešného pôsobenia spoločnosti IIT, s.r.o., sme sa ju rozhodli posunúť ďalej z dôvodu prirodzeného napredovania a transformovať ju na akciovú spoločnosť IIT Development a.s. s výrazne vyšším kapitálom. Vychádzajúc z úspechov a bohatých predchádzajúcich skúseností, plní nových vízií a cieľov, sme okrem domáceho slovenského trhu začali pôsobiť, v krátkom čase, aj v ďalších krajinách Euróspskej únie.

Našim klúčovým zameraním sa stali poskytované služby a profesionálne riešenia, ktoré zahŕňajú správu a riadenie ICT v rámci outsourcingu, návrh optimalizovaných IT infraštruktúr, prenajímanie IT špecialistov zameraných na špecifické technológie z viacerých krajín a odvetví od rôznych dodávateľov, poskytovanie odborných IT konzultácií a komplexných IT služieb na najvyššej úrovni.

Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, naša firemná politika kladie dôraz na plnenie svojich záväzkov, dosahovanie nulových reklamácií a sťažností. Hlavným poslaním a víziou spoločnosti je napĺňanie stanovených dlhodobých cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie prác a služieb v čo najvyššej kvalite s dôrazom na ochranu životného prostredia, anti-korupčných opatrení a zlepšovania a rozvíjania nášho manažérskeho systému.