* Politika spoločnosti - IIT Development

Politika spoločnosti

 

Našou hlavnou víziou a poslaním je napĺňanie stanovených dlhodobých cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie prác a služieb v čo najvyššej kvalite s dôrazom na ochranu životného prostredia, anti-korupčných opatrení a zlepšovania a rozvíjania nášho manažérskeho systému.

 

Politika spoločnosti IIT Development a.s. je postavená na týchto zásadách:

  • Poskytujeme vysoko špecializované odborné poradenstvo a systémovo-koncepčné riešenia v oblasti dodávky a konsolidácie IT infraštruktúry,
  • Ochrana investícií zákazníka a vysoká dostupnosť služieb sú pre nás kľúčové charakteristiky,
  • K životnému prostrediu pristupujeme šetrne a striktne dodržiavame súvisiacu legislatívu. Presadzujeme princíp prevencie znečisťovania a uprednostňujeme produkty s menšou environmentálnou záťažou,
  • Dbáme na odbornosť, kvalifikáciu a referencie našich zmluvných subdodávateľov,
  • Naša spoločnosť vyhlasuje že je proti akýmkoľvek prejavom korupcie a bude vykonávať opatrenia na jej predchádzanie. Akýkoľvek prejav korupcie budeme účinne preverovať, oznamovať a riešiť,
  • Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať a rozvíjať náš manažérsky systém.

 

Vedenie spoločnosti IIT Development a.s. má záujem, aby všetky vykonávané činnosti boli striktne dodržiavané v súlade s vyššie uvedenými bodmi a očakáva od všetkých zamestnancov ich maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z politiky spoločnosti.