* Návrh IT infraštruktúry - IIT Development

Návrh IT infraštruktúry

 

Každá spoločnosť by mala klásť dôraz na to, aby jej IT infraštruktúra bola čo najviac optimálna resp. optimalizovaná a to hlavne kvôli vyššej bezpečnosti, dostupnosti, flexibilite, nižším nákladom a zvyšovania úrovne poskytovaných IT služieb Vašimi alebo externými špecialistami. A preto – zbavte sa nefunkčných a zastaralých riešení,  zefektívnite neefektívne a vylepšite fungujúce.

 

Ako prebieha optimalizácia?

  • SWOT analýza Vášho súčastného stavu ICT (silné a slabé stránky, hrozby a príležitosti),
  • Návrh IT infraštruktúry a jej vhodných ICT (HW/SW),
  • Realizácia navrhnutých riešení,
  • Testovanie,
  • Nasadenie optimalizovanej IT infraštruktúry a jej ICT do produkčnej prevádzky,
  • Technická podpora.