* Outsourcing ICT - IIT Development

Outsourcing ICT

 

Využívajte efektívnejšie svoje zdroje, prostriedky a financie.

Hovorí sa, že tie najlepšie fungujúce outsourcingové projekty prosperujú predovšetkým kvôli dobrej symbióze medzi dodávateľom a odberateľom služieb, kedy sa obidve strany snažia budovať kvalitné obchodné vzťahy postavené na vzájomnej dôvere bez zbytočných obmedzení.

 

Spoločnosť IIT Development a.s., disponuje certifikovanými špecialistami, ktorých skúsenosti pokrývajú široké spektrum problematiky spravovania a riadenia ICT.  Uvedomujeme si, že Outsourcing zasahuje významným spôsobom do vnútropodnikových činností firmy a aj značne ovplyvňuje jej biznis v tvrdom konkurenčnom prostredí a preto kladieme maximálny dôraz na kvalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Jedným z primárnych benefitov outsourcingu je znižovanie nákladov. Treba si však uvedomiť, že outsourcing má aj množstvo ďalších pozitív, kvôli ktorým sa oplatí ním zaoberať:

 • presun zodpovednosti
 • redukcia mzdových nákladov
 • vyššia kvalita, odbornosť a nižšia cena oproti internému zamestnancovi (mzda, školenia a odborný rast, telefón, bonusy, strava, energie, priestory, testovanie a výber nových technológií, konzultácie, poistenie, náhradné zariadenie, prestoje zamestnancov alebo doprava)
 • efektívne využitie svojich zdrojov, prostriedkov a financií
 • kontinuálne zlepšovanie kvality služieb
 • inovatívne návrhy
 • flexibilita
 • profesionalita
 • zvyšovanie efektívnosti a produktivity poskytovaných služieb
 • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov
 • posilnenie konkurenčnej výhody
 • väčšie možnosti a skúsenosti vďaka dlhoročným skúsenostiam
 • využitie inovácií a vývoja na trhu
 • viac pridanej hodnoty
 • úspora nákladov
 • získanie prístupu k know-how od dodávateľa
 • SLA (Service Level Agreements) – kľúčové zabezpečenie efektívneho outsourcingu resp. nastavenie požadovanej kvality úrovne poskztovaných služieb
 • zvyšovanie flexibility a schopnosti omnoho rýchlejšie reagovať na požiadavky klientov
 • posilnenie kľúčových konkurenčných výhod
 • podpora strategických zámerov
 • nasadzovanie najmodernejších ICT technológií podľa potrieb zákazníka
 • garancia dostupnosti servisného zásahu
 • monitoring kritických prvkov infrašrtuktúry
 • rýchle riešenie nových požiadaviek
 • rozloženie nákladov na ošetrenie možných rizík
 • podrobný prehľad o zadávaných úlohách, termínoch, nákladoch a ich riešenie
 • všetky služby pod jednou strechou
 • profylaktika
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti ICT
 • zastupiteľnosť a nahraditeľnosť IT špecialistov (nestojí to na jedinej osobe)
 • spracovanie a aktualizácia technickej dokumentácie
 • optimalizácia nákladov a plánovanie výdavkov na prevádzku ICT
 • odborný dohľad našich špecialistov
 • všetky výdavky s ICT sú vopred známe, zaevidované a vyhodnocované
 • voľné personálne zdroje
 • celoročná dostupnosť (žiadne dovolenky a ani práceneschopnosti)