* Dlhodobé ciele - IIT Development

Dlhodobé ciele

 

Pri strategickom plánovaní je hlavnou úlohou si stanoviť dlhodobé ciele, na základe ktorých sa budujú základy budúceho rozvoja a zabezpečenia prosperity a stabilného dlhodobého zisku spoločnosti a preto sa snažíme, v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí, dbať na stanovenie takýchto cieľov.

 

Naše 3 hlavné dlhodobé ciele

  • Plniť všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných podmienok s odberateľmi služieb,
  • Dosahovať nulový stav zákazníckych reklamácií a sťažností,
  • Minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere.