* História spoločnosti - IIT Development

História spoločnosti

Na základe dopytu slovenského trhu a nášho presvedčenia, sme v roku 2016 založili spoločnosť IIT Development a.s. a udali jej smer, ktorý sa neskôr ukázal ako úspešný. Od samotného vzniku spoločnosti sme kládli dôraz na koncepčné riešenia. Zamerali sme sa na odborné poradenstvo, ukladanie a obnovu dát, bezpečnosť systémov, komplexný návrh hardvéru pre IT infraštruktúru a jej správu (LAN, WAN, PC, Servery, Storage a FireWally), vývoj webových aplikácií, softvéru a aplikačných zariadení. Neskôr, sa portfólio služieb rozrástlo a stalo sa tak komplexnejším, pokrývajúc nielen dodávky zamerané na technológie, ale aj poradenstvo v oblasti aplikácií a riešení. O rok neskôr sme podpísali rámcovú zmluvu so Slovenskou sporiteĺňou, ktorej sme poskytovali služby, takmer, od nášho úplného začiatku.

Vychádzajúc z úspechov a bohatých predchádzajúcich skúseností, plní nových vízií a cieľov, sme okrem domáceho slovenského trhu začali pôsobiť, v krátkom čase, aj v ďalších krajinách Euróspskej únie.

Našim klúčovým zameraním sa stali poskytované služby a profesionálne riešenia, ktoré zahŕňajú správu a riadenie ICT v rámci outsourcingu, návrh optimalizovaných IT infraštruktúr, prenajímanie IT špecialistov zameraných na špecifické technológie z viacerých krajín a odvetví od rôznych dodávateľov, poskytovanie odborných IT konzultácií a komplexných IT služieb na najvyššej úrovni.

Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, naša firemná politika kladie dôraz na plnenie svojich záväzkov, dosahovanie nulových reklamácií a sťažností. Hlavným poslaním a víziou spoločnosti je napĺňanie stanovených dlhodobých cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie prác a služieb v čo najvyššej kvalite s dôrazom na ochranu životného prostredia, anti-korupčných opatrení a zlepšovania a rozvíjania nášho manažérskeho systému.