* Body shopping - IIT Development

Body shopping

 

Chýbajú Vám kvalifikovaní IT odborníci s dlhoročnými skúsenosťami?

V dnešnej dobe je už úplne bežné, že spoločnosti, ktorých „core business“ nie je ICT, si najímajú na pokrytie svojich procesov, projektov alebo rôznych činností špecialistov od ICT firiem. Čoraz častejšie sa však stretávame s tým, že už samotné ICT firmy majú dnes problém so zdrojmi vo vlastných radoch a to hlavne kvôli ich nedostatku, vysokému dopytu, vysokej cene či nedostatočnej kvalifikácii.

 

Aké výhody, či benefity, Body shopping prináša?

 • Jasne definované transparentné náklady – pri nákupe IT špecialistu poznáte jeho cenu, ktorá sa môže odvíjať od hodinovej, dennej, mesačnej alebo jednorázovej odmeny za konkrétnu úlohu.
 • Profesionalita – kúpený pracovník je úzko profilovaný na činnosť, ktorú potrebujete pokryť. Pravidelne sa vzdeláva a tak máte istotu, že získavate kvalifikovaného odborníka, okrem jeho doterajších vedomostí a skúseností, aj so stálym rastom.
 • Jasne definovaný rozsah, služba a kvalita – presne si na začiatku zadefinujete, o akú službu máte záujem a v akom rozsahu ju požadujete.
 • 100% dostupnosť služby – garantovaná 24/7/365.
 • Nezaťažovanie ďalších pracovníkov – o agendu spojenú s „nakúpeným body shopperom“ sa stará poskytovateľ tzn. Objednávateľ nerieši zákonné povinnosti ako poistenie, odvody, nemocenskú a pod.
 • Flexibilita – na konkrétny projekt si požičiate konkrétneho odborníka, o ktorom už dopredu viete, že by ste ho po skončení projektu „neuživili“. Zároveň sa vyhnete financovaniu a organizácii náborového procesu i otázke ukončenia pracovného pomeru.
 • Kontrola – pravidelne dostávate dohodnuté reporty vykonaných prác, vzniknutých problémov, riešení a pod.
 • Šetrenie – s Body shoppingom ušetríte približne 30% nákladov oproti klasickému náboru zamestnancov.
 • Administratívne náklady – nemusíte sa zaoberať administratívnymi nákladmi ako napr.  vedenie účtovníctva, výplata miezd a pod. a zároveň získate garantovaného špecialistu, čo je určite lepšia voľba ako najímanie expertov na voľnej nohe, pri ktorých sa musíte spoliehať buď na ich referencie alebo investovať čas a prostriedky na preverenie ich schopností.

 

Pridaná hodnota od nás

 • Podieľame sa na realizácii zložitých projektov v medzinárodnom prostredí,
 • Sústreďujeme špecialistov z viacerých krajín a odvetví od rôznych dodávateľov,
 • Vždy vieme zohľadniť Vaše špecifické požiadavky – špecialisti na špecifické technológie,
 • Prispôsobiť sa Vašim finančným požiadavkám – zabezpečujeme aj špecialistov z lacnejších krajín EU, ako i krajín mimo EU.